Melih Kavraz - Azure Synapse Analytics, SQL Server

OpenQuery vs Four-Part Names

Bu makalede, OpenQuery ve Four-Part Names kullanımlarına değineceğiz. Bu yöntemler uzak bir sunucudan veriye ihtiyaç duyulduğu durumlarda geçici bir şekilde bağlantı kurup veriyi almak amacıyla oluşturulmuştur...